Післядипломна педагогічна освіта

umo

http://umo.edu.ua – Державний вищий навчальний заклад “Університет менеджменту освіти”.
choippo
http://choippo.edu.ua – Сайт Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського.
anokyiv
http://kristti.com.ua – Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів.
mykolaivippo
http://moippo.mk.ua – Сайт Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
harkivano
http://www.edu-post-diploma.kharkov.ua – Офіційний сайт Харківської академії неперервної освіти.
zoippo
http://zoippo.zp.ua – Запорізька обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
zhoippo
http://www.zippo.net.ua – Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
cherkasypop
http://oipopp.ed-sp.net – 
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти пед. працівників.
poippo
http://poippo.pl.ua – Полтавський обласний інститут післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського.
Вищі навчальні заклади Чернігівської області
cnpu

http://www.chnpu.edu.ua – Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.

nizhynuniv
http://www.ndu.edu.ua – Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

cntu
http://www.stu.cn.ua – Чернігівський державний технологічний університет.

cnni
http://www.geci.cn.ua – Чернігівський державний інститут економіки і управління.

Вищі навчальні заклади
kpi
http://kpi.ua – НТУУ “КПІ”.
knu
http://www.univ.kiev.ua – Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка.
dragomanu
http://www.npu.edu.ua – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

nadu

http://www.academy.gov.ua/index.html – Національна академія державного управління.

vidavkpi
http://vpi.kpi.ua – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ “КПІ”.

hdu

http://kspu.edu.ua – Херсонський державний університет.
shinst
http://shinst.sumdu.edu.ua/ – Сайт Шосткинського інституту Сумського державного університету.